Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Kultura

Kultura může být klíčovým aspektem na cestě k prosperitě. Získává pozornost a otevírá cestu k investicím. V agentuře v této souvislosti také věříme, že kvalitní umělecký program nemá být výsadou pouze velkých měst.

Klášter Broumov, město Broumov a v širším kontextu Broumovsko byly vždy kulturním fenoménem. Po staletí město hostilo významné tvůrce své doby. Ve městě je jedno z nejstarších kamenných divadel v Česku. Klášterní škola tady byla založena již ve 13. století a později se stala třetím nejstarším gymnáziem v Čechách. Město a region jsou tedy navyklé na moderní intervence a podněty, které chceme přinášet i dnes.

V roce 2008 jsme od Dobrovolného svazku obcí Broumovsko převzali organizaci letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který se postupně rozvinul v jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí královéhradeckého regionu. V roce 2011 jsme stáli u zrodu mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa a o dva roky později jsme založili Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, které v revitalizovaných prostorách kláštera organizuje pestrou celoroční mozaiku kulturního, vzdělávacího i společenského programu. Podpořte nás