Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Péče o historické dědictví

Agentura pro rozvoj Broumovska sídlí v národní kulturní památce – v klášteře Broumov. Je pro nás tedy přirozené, že jedním z pilířů našich aktivit je také památková péče a spolu s ní i snaha o zachování bohatého kulturně-historického dědictví, jež nám v průběhu osmi staletí zanechal benediktinský řád. 

Celou šíří našich aktivit bychom rádi prezentovali broumovský klášter jako živou národní kulturní památku – tepající srdce silného města i celého regionu. Přítomnost však vždy vychází z minulosti, a proto je pro nás důležité pečovat také o historické prostory kláštera, které jsou součástí celoročně přístupných prohlídkových okruhů.

Pod naši péči spadá také unikátní hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově a vybrané drobné sakrální památky na Broumovsku. Podpořte nás