Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Vize a poslání

Věříme, že každé místo může přispívat ke kultivaci světa. Iniciujeme tvůrčí spolupráci pro sebevědomější Broumovsko.

#spolupráce #trpělivost #odvaha #inspirace

 

VIZE

Vizí Agentury pro rozvoj Broumovska je být hybatelem rozvoje Broumovska, být iniciátorem tvůrčí spolupráce.

POSLÁNÍ

Posláním Agentury pro rozvoj Broumovska je spojovat aktivní subjekty, podporovat kreativní nápady, zodpovědně stimulovat rozvoj regionu a návrat a příchod tvůrčích lidí a trvale spoluvytvářet příjemné prostředí pro život.

HODNOTY

Hodnoty, na kterých zakládáme naši činnost:

Radost z práce

Děláme takovou práci, která nás baví. Jsme nadšeni ze samotné možnosti podílet se na rozvoji Broumovska, z pozitivních dopadů naší práce na život místních obyvatel, z úspěchu našich partnerů a stejně tak z radosti, kterou naše práce přináší širokému okolí.

Odvaha

Nebojíme se výzev, umíme je realizovat a stále hledáme nové. Snažíme se jít neustále kupředu, ale dbáme svých závazků.

Respekt

Vážíme si svých partnerů a důvěry, kterou jsme si stihli vybudovat. Jednáme otevřeně, věcně a vstřícně.

Partnerství

Naši činnost zakládáme na spolupráci všech, kteří mají zájem společně měnit Broumovsko. Navazujeme stále nová partnerství a ta stávající dále prohlubujeme.

Profesionalita

Svou práci odvádíme kvalitně a systematicky, hledáme příležitosti jak se dále vzdělávat a velmi rádi se necháváme inspirovat.

Nadhled

I když máme velké cíle, stojíme nohama na zemi. Jsme sebekritičtí a dokážeme odhadnout své síly. Svou činnost realizujeme v souvislostech a jsme si vědomi důsledků našich rozhodnutí.Podpořte nás