Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Investice na Broumovsku

Propojování a spolupráce s aktivními podnikatelskými subjekty, kterým není lhostejný osud regionu ani lidí, kteří v něm žijí

Uvědomujeme si, že k rozvoji regionu je potřeba investic, které vytvářejí pracovní místa. APRB ve své činnosti primárně zaměřuje svoji pozornost na rozvoj rámcových podmínek k podnikání, ale zároveň vidí, že potenciál těchto opatření není investory často využíván. Proto jsme začali aktivně hledat i případné investory, kteří by od svých investic neočekávali příliš rychlou návratnost, protože taková v místních podmínkách opravdu není automatická, nebo případně netlačili na nejvyšší dosažitelný efekt, protože ten neumožní mít dostatek času na stabilizaci projektů, které jsou v území nové.

Realizace takových projektů potom není jednoduchá a vyžaduje mnoho různých odborností, které každý projekt sám nedokáže od začátku hradit. Proto investoři svěřují své projekty v území kolegům z naší Agentury pro rozvoj Broumovska, kteří jim pomáhají na svět. Tímto outsourcingem dosahujeme toho, že APRB je schopná zaměstnat špičkové profesionály, kteří následně participují a profesionalizují i naše neziskové projekty. Spolupráce je to tedy oboustranně výhodná a plodná. Pro investory pracujeme na projektech v oblasti ubytování a gastronomie (Zámeček Janovičky, Hotel Orlík Teplice nad Metují), připravujeme vybudování sýrárny v Broumově a rozpracováváme další investiční příležitosti.Podpořte nás