Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Reference

Žádná nezisková organizace by nemohla fungovat bez svých partnerů a podporovatelů.
I my máme po boku řadu z nich a nesmírně si jich vážíme, neboť se díky nim můžeme rozvíjet a posouvat dál.
Petr Prokop Siostrzonek OSB

Petr Prokop Siostrzonek OSB

"Je radostí pro české benediktiny, že v Broumově byla navázána plodná spolupráce mezi benediktinským řádem a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Agentura svými aktivitami oživila nejprve klášterní zahradu, která se stala důležitou součástí jakési rekreační zóny Broumova. Klášter se díky aktivitám Agentury také stal opět kulturním centrem. Několikaletá spolupráce zcela přirozeně vyústila v rozhodnutí umístit sídlo Agentury v samotném klášteře. Doufáme, že je to jen další stupínek k ještě rozsáhlejší spolupráci při využití a oživení dalších částí kláštera, které je nutno rekonstruovat a naplnit životem. Čeští benediktini si přejí, aby spolupráce mezi vedením kláštera a Agenturou byla i v dalších létech takto smysluplná, plná nových nápadů a užitečná pro klášter a tím i pro celý region Broumovska."

(citováno z výroční zprávy Agentury pro rozvoj Broumovska, 2009)

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

"Broumovsko je velice specifickým regionem a jedním z nejhezčích koutů celého Královéhradeckého kraje. Spojení přírodních krás a historických a kulturních pamětihodností republikového významu dalo vzniknout unikátnímu příkladu kulturní krajiny. Broumovsko se svou svébytnou architekturou venkovských usedlostí, velkým množstvím sakrálních barokních památek, skalami a roklemi, kde se příroda stále nepoddala člověku, je naším společným dědictvím, o něž musíme pečovat. Vedení Královéhradeckého kraje si nesmírně váží práce všech, kteří se podílejí na obnově a rozvoji tohoto dříve zapomenutého regionu. Agentura pro rozvoj Broumovska patří v tomto směru k nejdůležitějším partnerům a já pevně věřím, že tomu tak bude i nadále."

(pro web Agentury pro rozvoj Broumovska, 2021)

Jaroslav Bitnar, starosta města Broumov

Jaroslav Bitnar, starosta města Broumov

"Mohlo by se zdát, že podpora ze strany města, na jehož kulturním a společenském rozvoji se agentura významně podílí, je samozřejmostí či jakousi „nepsanou povinností“. Za sebe mohu říci, že to tak vnímám, ale ne vždy v minulosti tomu tak bylo. Sám jsem naturelem spíš technicky a sportovně založený, do „světa“ a práce manželů Marcely a Jana Školníkových jsem před svým nástupem na starostovský post v roce 2014 nahlížel spíše okrajově. Za poslední roky jsem však poodhalil, co vše se za zdmi broumovského kláštera děje, jak nebývale rozsáhlé je portfolio jejich činností, které nejen překračují areál broumovského kláštera, ale i hranice našeho města a celého regionu. Určitě bych však chtěl na tomto místě poděkovat za energii, elán a čas, jež rozvoji našeho města a regionu věnují nejen oni, ale i celý jejich agenturní tým. 

(citováno z výroční zprávy Agentury pro rozvoj Broumovska, 2017)Podpořte nás