Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Drobné sakrální památky

Opravujeme a pečujeme o drobné sakrální památky na Broumovsku

V roce 2021 jsme úspěšně realizovali projekt s názvem V kruhu historie Stolových hor a Broumovska, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002735 spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout komplexní pohled na problematiku drobné sakrální architektury v regionu Broumovsko a také se pokusit o její zachování pro budoucí generace.

V rámci tohoto projektu byl mj. opraven historický kříž ve Velké Vsi u Broumova, na cyklostezce Broumov – Otovice. Nádherně zdobený kříž z r. 1787 byl ve velmi špatném stavu a dlouhá léta čekal na renovaci. Dočkal se. Vše nasvědčuje tomu, že byl v minulosti záměrně poničen, snad střelbou ze zbraně. Chybějící umělecké části kříže, např. hlava Krista, hlava Marie i andělíčků, byly nově dotvarovány, zhotovena byla kovaná replika lucerny. Kromě chybějících velkých částí kamene měla památka rovněž narušenou statiku. Okolní pískovcová dlažba byla zarostlá pod vrstvami zeminy, sloupky vytrhány a hozeny do křoví, křížek kompletně zarostlý v houští. V říjnu 2021 byl renovovaný kříž usazen na nově zbudovaný základ a je opět potěchou pro oči místních i turistů.

Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové proběhlo také 3D skenování několika památek v regionu a byly zhotoveny jejich 3D modely. Vybrán byl např. reliéf Samaritánka u stejnojmenného pramene pod stolovou horou Ostaš, který je oprávněným čekatelem na seznam kulturních památek. Dalším skenovaným objektem byla socha Panny Marie Immaculaty na šroubovicovém sloupu v Hejtmánkovicích před statkem tzv. broumovského typu č. p. 113. „Digitalizujeme historické kříže a sochy, kterým poškozením zubu času hrozí rozpad, případně bohužel i krádež. Díky digitalizaci prostřednictvím 3D skeneru, můžeme naskenovat sochy, vytvořit jejich trojrozměrné modely a ty dále buď archivovat nebo tisknout a nebo samozřejmě ukazovat široké veřejnosti,“ říká Klára Rybenská z Katedry pomocných věd historických a archivnictví.

Další významnou částí projektu bylo mapování těchto památek přímo v terénu. Data o aktuálním stavu památek na Broumovsku jsou součástí databáze prezentované na nově vzniklém webu www.pamatky.broumovsko.cz. a v nové mobilní aplikaci "Památky Broumovska". Na podobě databáze spolupracovala APRB s Národním památkovým ústavem v Josefově. Drobné sakrální památky Broumovska v Památkovém katalogu z větší části zcela chybí. Pracujeme na propojení obou databází a archivaci dat. Naši databázi máme v plánu postupně rozšiřovat a obsáhnout výhledově co největší území v rámci regionu Broumovsko. 

Náš projekt by chtěl poukázat na krásu a historickou hodnotu těchto památek a důležitost péče o ně. Věříme, že se v průběhu času a postupnými krůčky bude dařit tyto sochy, sousoší a kříže opravovat a že se najdou dárci a finanční prostředky, které pomohou k jejich obnově. 

Globálním cílem projektu je vyzdvihnout důležitost vybraného tématu ve vzájemném vztahu člověka a krajiny a při vytváření udržitelného rozvoje krajiny 21. století.

Zaujal vás náš projekt? Budeme moc rádi, když nás podpoříte.

 

Více informací o projektu najdete na projektovém webu drobných sakrálních památek Broumovska www.pamatky.broumovsko.czPodpořte nás