Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Drobné sakrální památky

Opravujeme drobné sakrální památky na Broumovsku

V roce 2021 budeme realizovat projekt s názvem V kruhu historie Stolových hor a Broumovska. Hlavním cílem projektu je nabídnout komplexní pohled na problematiku drobné sakrální architektury v regionu Broumovsko a také se pokusit o její zachování pro budoucí generace.

Projekt si klade za cíl nejen opravu drobných sakrálních památek (např. kříž ve Velké Vsi u Broumova), ale také zajištuje 3D skenování dalších drobných sakrálních památek v okolních vsích Broumovska pro účely památkové péče, restaurátorských prací i celkové konzervace památky.

Výstupem projektu bude databáze sakrálních památek regionu Broumovsko (boží muka, sochy svatých, smírčí kříže apod.) s využitím moderních IT technologií. Data budou přístupná na nově vzniklém webu a budou sloužit nejen jako studijní materiál pro badatele a odbornou veřejnost, ale také pro církevní turisty a další návštěvníky Broumovska z České republiky, Polska a jiných zemí. Globálním cílem projektu je poukázat na důležitost vybraného tématu ve vzájemném vztahu člověka a krajiny a při vytváření udržitelného rozvoje krajiny 21. století.Podpořte nás