Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Broumovská klávesa

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa určená klavíristům do 17 let

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa určená mladým klavíristům do 17 let vznikla v roce 2011. Soutěž se koná vždy počátkem jara v broumovském klášteře. Pravidelně se jí účastní několik desítek klavíristů z České republiky, Slovenska či Polska. 

Celá idea soutěže se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí. Uměleckým ředitelem soutěže je klavírní pianista Ivo Kahánek.

Více informací naleznete na: www.broumovskaklavesa.czPodpořte nás