Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Vyjádření k otázkám kolem Broumova 2028

30. 6. 2023 - Na adresu zakladatele Agentury pro rozvoj Broumovska Jana Školníka přišly dotazy týkající se jeho angažmá v kandidatuře a projektech, které s kandidaturou města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 souvisejí. Tyto dotazy zaslal Petr Bergmann. Požádali jsme Jana Školníka, aby se k dotazům veřejně vyjádřil. 

Na adresu zakladatele Agentury pro rozvoj Broumovska Jana Školníka přišly dotazy týkající se jeho angažmá v kandidatuře a projektech, které s kandidaturou města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 souvisejí. Tyto dotazy zaslal Petr Bergmann. Požádali jsme Jana Školníka, aby se k dotazům veřejně vyjádřil. Jeho vyjádření následuje:

„Vím o tom, že se Petr v posledních měsících vůči kandidatuře ostře vymezil a distancoval, ačkoliv byl k jejímu projednávání opakovaně zván. Musím říct, že načasování a ultimativní tón jeho požadavku mě přeci jen trochu překvapily, protože promeškal skoro tři roky příprav, kdy byl zván se procesů plánování kulturní strategie města i samotné kandidatury účastnit. Informace, které označuje za tajné, se týkají především investičních projektů, jež jsou však od loňského podzimu veřejně dostupné na webových stránkách kandidatury v přihlášce z prvního kola soutěže (zde: https://www.broumov2028.cz/bid-book). Tyto informace měly k dispozici všechny zainteresované osoby, které o kandidatuře rozhodovaly, samozřejmě včetně zastupitelů města i kraje. Stejně tak finálová přihláška byla projednána příslušnými zastupitelstvy a informace v plném rozsahu dostupné na příslušných seminářích a v těchto hodinách bude zveřejněna na webu kandidatury. Aby to ale nebylo jen vyjádření mé, potvrdil tuto informaci o dostupnosti informací o celkovém rozpočtu i starosta města Broumov.

Dále Petr upozorňuje na moji roli ředitele Broumova 2028. To je však potřeba uvést na pravou míru. Realizátorem kandidatury je Nadační fond Broumov – město kultury, jehož zakladateli je majoritně Město Broumov a symbolickým dílem Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB). Nadační fond řídí a o veškerých procesech rozhoduje správní rada, která má aktuálně pět členů. Dva nominuje Město Broumov, dva Královéhradecký kraj a jednoho APRB. Pozice výkonného ředitele, kterou jsem zastával, byla nedávno zrušena bez náhrady. Na pozici ředitele Nadačního fondu Broumov – město kultury bude vypsáno výběrové řízení, jehož se nezúčastním. Dohledovým orgánem je Dozorčí rada, do níž dva členy nominuje Město Broumov a jednoho Královéhradecký kraj. Veškerá rozhodnutí jsou v případě potřeby činěna příslušnými zastupitelstvy a radami. Myslím, že z řečeného je zřejmé, že Petrovy obavy pramení jen z aktuální neznalosti problematiky.

Chci zdůraznit, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru je v rámci projektu Evropského hlavního města kultury v Evropě běžná, vítaná, ba dokonce očekávaná věc. Zapojení soukromého kapitálu umožní ve spolupráci se samosprávou a pod její kontrolou dosáhnout většího možného dopadu takového PPP (public private partnership) projektu. Abych uvedl konkrétní příklad: Petr ve svém dotazu zmiňuje částku 4,8 mil. eur v souvislosti s Městským hotelem v Broumově. To je předpokládaná výše celé investice, případný možný příspěvek na revitalizaci této infrastruktury ve městě v případě získání titulu EHMK a splnění všech podmínek poskytovatele podpory je ale v rámci konktrétně kandidatury jen do maximální výše 30 %. Zbývající finanční zdroje ve výši 3,36 mil. eur budou muset přinést partneři. Takové partnery bude kandidatura hledat a oslovovat, přičemž mezi nimi nemusí nutně být současný vlastník objektu. Tím je společnost IKF Broumovsko, s.r.o., jejíž vlastnická struktura je veřejně dostupná: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1024617&typ=PLATNY, tedy nikoliv utajovaná, jak Petr Bergmann naznačuje, a v níž nemá Školník Holding více než jednu šestinu. Jejími vlastníky jsou respektovaní přední čeští podnikatelé a zároveň filantropové, jejichž angažmá na Broumovsku je motivováno snahou přispět k rozvoji regionu a skrze něj k větší soudržnosti české společnosti. V případě bývalého klášterního mlýna či bývalých jatek je vlastníkem společnost Centrum služeb Broumov, s.r.o., která je společně vlastněna APRB a společností IKF Broumovsko. V tomto případě předpokládáme, že realizátorem projektu bude nakonec neziskový veřejně prospěšný subjekt.

Petrem Bergmannem zmíněný aspekt investic do veřejného majetku je v mnohosti naplněn již teď, kdy představují až 70 % všech plánovaných investičních nákladů. U zbytku ještě nejsou finální realizátoři známi, předpokládá se však, že jimi budou veřejně prospěšné subjekty. Dodávám, že je potřeba striktně odlišovat programový rozpočet kandidatury, který je určen na programové pilíře, od financování případných investic. Ten první je plně pod dohledem Města Broumov a poskytovatelů prostředků a podléhá striktním pravidlům, stejně jako druhý, kde navíc budou aplikována další pravidla týkající se podpory investic.

Myslím, že mohu veřejně prohlásit, že nebudou realizovány žádné projekty, které neprojdou transparentním demokratickým rozhodovacím procesem a nesplní požadované podmínky poskytovatele veřejné podpory. Takovým procesem prošlo i schvalování celé kandidatury, a to opakovaně v prvním i finálovém kole. Podstatné na přihlášce je zapojení mnoha partnerů nejen na Broumovsku a v příhraničních polských oblastech, ale v rámci programového rozpočtu kandidatury i po celé Evropě. Ukazuje se, že mezinárodní spolupráce sama o sobě a otevřené a odvážné zapojení do projektů s evropskou dimenzí mohou jako inspirace velmi pomoci lepší kvalitě veřejné správy nejen na Broumovsku. Jsme region malý a o to více potřebujeme spolupráci – to je koncept, na kterém je celá kandidatura založena. I proto, na rozdíl od mnoha jiných měst je subjekt, který ji má realizovat, partnerstvím mezi veřejným samosprávným a veřejně prospěšným subjektem. Zpochybňování kandidatury považuji vlastně za snahu ovlivnit nebo negovat demokratické procesy, kterými projekt, jak řečeno, opakovaně prošel.

Na závěr nemohu odhlédnout od faktu, že Petr Bergmann má vůči tématu vlastní zájmy, dílem profesionální, dílem soukromé. Vedli jsme v posledních týdnech diskusi, ve které jsme si vyjasňovali odlišné pohledy na věc. Shodli jsme se, že se neshodneme, a nyní Petr přešel od převážně věcné argumentace k osobnímu osočování. Kdyby své zájmy deklaroval transparentně veřejně předem, mohl bych jeho veřejná prohlášení považovat za férovější, takhle je musím nutně vnímat jako poněkud licoměrná.“

Příloha: e-mailové dotazy Petra Bergmanna a přímá odpověď zaslaná prostřednictvím Nadačního fondu Broumov – město kultury.

PŘÍLOHA ZDE.Podpořte nás