Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Máme rádi Broumov(sko)

10. 7. 2023 - Ve spolupráci města Broumov, Nadačního fondu Broumov – město kultury a Agentury pro rozvoj Broumovska vyhlašujeme 3. grantovou výzvu na podporu rozvoje Broumova a celého broumovského regionu. Výzvou Máme rádi Broumov(sko) podporujeme takové projekty, které region proměňují v místo, kde se dobře žije, kde kvete kultura a dobré sousedské vztahy. Každý z nás tvoří Broumov(sko).

Grantový program na podporu rozvoje města Broumov a regionu Broumovsko

Ve spolupráci města Broumov, Nadačního fondu Broumov – město kultury a Agentury pro rozvoj Broumovska vyhlašujeme 3. grantovou výzvu na podporu rozvoje Broumova a celého broumovského regionu.

Výzvou Máme rádi Broumov(sko) podporujeme takové projekty, které region proměňují v místo, kde se dobře žije, kde kvete kultura a dobré sousedské vztahy. Každý z nás tvoří Broumov(sko).  

 

CO NABÍZÍME?

 • grant ve výši 5 000 až 30 000 Kč
 • ​inspirativní setkání podpořených projektů a dalších aktivních lidí
 • vzdělávací workshopy 
 • metodickou podporu a doprovázení po celou dobu projektu
 • pomoc s propagací projektu

 

PRO KOHO JE GRANTOVÁ VÝZVA?

aktivní lidi nad 26 let

 • neziskové organizace, školy a školská zařízení, sportovní kluby 
 • neformální skupiny alespoň 3 aktivních občanů a občanek
 • volnočasové a kulturní spolky, divadelní skupiny aj. 

děti a mladé do 26 let

 • skupiny dětí a mládeže, které mají svého zákonného zástupce
 • skautské a jiné oddíly

 

JAKÉ NÁPADY PODPORUJEME?

 • kulturní a umělecké: uspořádejte festival, výstavu, kreativní workshop aj.
 • ​komunitní: založte komunitní zahradu, naučte sousedy péct buchty podle receptu svých prababiček či uspořádejte městskou nebo vesnickou slavnost
 • okrašlovací: vdechněte život starým památkám, vytvořte návrh interaktivní instalace do veřejného prostoru nebo vybudujte nové místo pro setkávání
 • vzdělávací: uspořádejte vzdělávací workshop či živou knihovnu, začněte psát se sousedy kroniku, zpracujte příběhy nejstarší generace
 • přeshraniční: zapojte polské sousedy a vymyslete společný projekt, který nás s nimi více propojí

 

HARMONOGRAM:

9. 9. 2023 | Informační setkání pro žadatele. Na setkání se registrujte ZDE

do 25.9. | Vyplňte vstupní dotazník a počkejte, až Vás kontaktuje projektová manažerka programu. 

30. 9. 2023 | Uzávěrka žádostí. 

říjen 2023 | Zasedání komise a výběr finalistů na základě hodnotících kritérií

17. – 30. 11. 2023 | Hlasování veřejnosti o podpořených projektech

do 31. 12. 2023 | Vyplacení grantu

leden 2024 | Setkání podpořených projektů

jaro 2024 | druhé setkání podpořených a workshopy na téma "Jak zapojit veřejnost" a "Jak na lokální fundraising"

do 30. 11. 2024 | ukončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy

 

Pro bližší informace kontaktujte projektovou manažerku:

Kateřina Agnolozzi tel.: +420 608 899 079, e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz

 

 

 

JAKÉ NÁPADY PODPORUJEME?

 • kulturní a umělecké: uspořádejte festival, výstavu, kreativní workshop aj.
 •  komunitní: založte komunitní zahradu, naučte sousedy péct buchty podle receptu svých prababiček či uspořádejte městskou nebo vesnickou slavnost
 • okrašlovací: vdechněte život starým památkám, vytvořte návrh interaktivní instalace do veřejného prostoru nebo vybudujte nové místo pro setkávání
 • vzdělávací: uspořádejte vzdělávací workshop či živou knihovnu, začněte psát se sousedy kroniku, zpracujte příběhy nejstarší generace
 • přeshraniční: zapojte polské sousedy a vymyslete společný projekt, který nás s nimi více propojí

V roce 2022 jste svými hlasy podpořili následující projekty:

Obyčejně neobyčejní | Jindřich Novotný
30 000 Kč

Podcast Obyčejně neobyčejní je projekt, který založili čtyři studenti v lednu 2022. Jedná se o sérii rozhovorů, která seznamuje posluchače s obyčejnými lidmi z Broumovska, kteří dokázali neobyčejné věci ve svém oboru. V každé epizodě mají posluchači možnost seznámit se s příběhem daného hosta a dozvědět se, jaká cesta vedla k jeho úspěchu. Podcast je rozdělen do desetidílných sérií, kdy každý desátý díl se natáčí před živým publikem a je ozvláštněn doprovodným programem. První živé natáčení se odehrávalo v Kreslírně Kláštera Broumov, kde hosty byly Petra a Karolína Soukupovy. Další živé natáčení proběhne v únoru v broumovském Infocentru, kde hostem bude Martin Stiller. Podcast nabízí neobyčejné příběhy, které mohou být inspirací pro mnoho mladých lidí z celého Broumovska a zároveň dává prostor pro setkávání diváků na živých natáčeních.

A proč by měl být podcast podpořen?

Podcast je tvořen jak na Spotify, kde má audio podobu, tak i na Youtube jako video. V současné době je nahráván na jednu kameru, která je zapůjčena z Gymnázia Broumov, a nabízí pohled na celou nahrávací místnost. Podcastový tým se rozhodl zkvalitnit následující řady podcastu nákupem tří kamer, které by nabízely detailnější pohled. Zároveň se tyto kamery využijí na živých natáčeních. V rámci zachování původní myšlenky podcastu by se kamery půjčovaly Tomáši Valaškovi například pro příměstský filmový tábor. Druhou variantou je zapůjčení kamer k výuce na Gymnáziu Broumov pod odborným dohledem Michala Hnyka.

 

 

Vernéřovické zastávky | Jitka Exnerová
30 000 Kč

Vizí projektu je revitalizace kulturního prostředí v obci Vernéřovice, zejména autobusových zastávek. Zastávky jsou místem setkávání generací. Děti dojíždí na mimoškolní aktivity, do školy. Senioři cestují za službami. Turisté přijíždí navštívit národní kulturní památku – kostel sv. Michaela, archanděla a kulturní nadšenci vystupují na zastávce s cílem zažít koncertní atmosféru v Soulkostele. Cílem projektu je zpříjemnit všem generacím místo čekání a vytvořit prostor pro sousedskou komunikaci, prostřednictvím květinové výsadby, výmalby zastávek a vytvořením knihobudky. Rekonstrukce zastávek přispěje ke kultuře městské mobility, motivuje občany k omezení využití osobního automobilu, snížení uhlíkové stopy využitím ekologičtější hromadné přepravy. Hlavním pilířem projektu je účast občanů, společné vytvoření a následné užívání.

 

 

Putování za švédským bubeníkem | Jan Hamerský
20 000 Kč

Masopustní průvody z Broumova vymizely a to je velká škoda. Pojďme si připomenout pověst o švédském bubeníkovi, který straší v křinickém lese od zimy roku 1647, kdy se pod Polickou horou Hvězda střetla dvě hladová a zubožená vojska, císařské a švédské. Putování za švédským bubeníkem začne 18. 2. 2023 na kostelním náměstí v Broumově, v jehož zdech dodnes vězí kule z Třicetileté války. V průvodu bude vřele přivítán kdokoliv, kdo si předem připraví divokou maškaru stylem co dům dal a pobere co nejvíc chleba a špekáčků. Masopustní rej se vydá za hudby a obecného veselí k restauraci Amerika, kde proběhne vojenskými písněmi proložená přednáška o bitvě pod polickou horou, zatímco ti mladší si budou moct vyzkoušet život běžného žoldnéře; od šermu po pohyb v bojovém útvaru. Restaurace Amerika pro začátek nabídne něco teplého na zahřátí a opékání špekáčků už bude na maškarách.

 

 

Hmyzí dům v Pellyho parku | MC MaMiNa, z.s.
30 000 Kč

Našim záměrem je vybudování hmyzího domu v Pellyho parku. Prospěšného hmyzu na planetě ubývá. Hmyz je velmi důležitý a je potřeba, aby měl kam naklást svá vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy, a nakonec se vyvine dospělý jedinec. Chceme jeden takový dům vytvořit na místě, kde je nejen potřeba, ale kde zkrášlí, zútulní prostor, kde se setkávají celé rodiny. Pellyho park je v centru města a začíná se po letech probouzet k životu. Věříme, že hmyzí dům přispěje k větší návštěvnosti místa. Děti si budou moci prohlédnout hmyzí život přímo z první ruky a do samotné stavby je zapojíme. Bude opravdu velký a do jeho zabydlování zapojíme co nejširší okruh lidí. Děti si v Pellyho parku budou nejen hrát, ale přímo na místě se budou praxí učit o přírodě.

Zasaď strom, postav stůl, prones slovo! | Nadační fond Gymnázia Broumov
30 000 Kč

Oživení gymnaziálního dvora – zelení, mobilní venkovní učebnou, kulturními a společenskými akcemi. Naučme studenty zahradu budovat, učit se v ní i relaxovat. Zlepšeme prostředí školy i její okolí. Změňme dvůr v inspirativní prostředí, vytvořme výukový, sociální i kulturní prostor, nejen pro gymnazisty, ale i žáky dalších škol, rodiče, veřejnost. Díky projektu dojde k následujícím aktivitám: 1.) Kultivace zeleně – bylinková zahrádka, zasazení dvou, tří vzrostlých stromů dle výběru studentů i žáků ZŠ Hradební 2) Učme se spolu venku – vzájemná pomoc ve výuce, otevření prostoru společným výukovým projektům s regionálními ZŠ i MŠ, postavení mobilní učebny z několika přenosných stolů s lavicemi a židlemi 3) Kulturní a společenské aktivity – místo relaxace pro mládež, možnost pořádání třídních, celoškolních i regionálních akcí = otevírací program: 1. Slam May Poetry (májový open air).

Amfiteátr, aneb místo pro setkávání |  Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují
30 000 Kč

Cílem projektu je přeměnit travnatou stráň na školním pozemku v Teplicích nad Metují na přírodní amfiteátr, který bude sloužit jako místo pro společné setkávání žáků a jejich rodičů a prarodičů. Zároveň bude prostor sloužit i jako zelená učebna pro potřeby vzdělávání žáků základní i mateřské školy. Získané finance budou použity na terénní úpravy - 3 řady hlediště budou řešeny s použitím akátových či jasanových palisádových kůlů, dotvořené vrstvou kačírku. Zadní část bude osázena keři a květinami.

 

 

Jarní radovánky s mezinárodní účastí | Základní škola a Praktická škola, Broumov
Speciální cena přátelství bez hranic, 15 000 Kč

Prostřednictvím tohoto projektu chce škola navázat na mezinárodní spolupráci s polskou školou, která byla přerušena z důvodu COVIDU 19. Cílem projektu je nejen mezinárodní spolupráce a odstraňování bariér mezi školami, ale také aktivní zapojení rodičů a zákonných zástupců do dění školy. V rámci projektu budou uskutečněny „dílničky“ kde děti, žáci i návštěvníci akce budou vyrábět drobné suvenýry s jarní tematikou (materiál – dřevo, přírodniny, látky …). Dále v rámci projektu proběhne kulturní program, kde se budou prezentovat děti z MŠ, žáci školy i žáci hostující polské školy. Na závěr projektu bude společné opékání špekáčků spojené s písničkou a závěrečné poděkování všem zúčastněným.

 

Letem světem | Základní umělecká škola Broumov
10 000 Kč

Letem světem je multikulturní prokomponované vystoupení dětí ze Speciální ZŠ Kladská Broumov, Dětského domova Broumov, tanečních skupin a žáků a učitelů ZUŠ Broumov, lektorů (i případně dalších) – tedy propojování různých společenských a etnických skupin a podpora vzniku dobrých sousedských vztahů a nových přátelství napříč Broumovem. Nevyčíslitelnou hodnotou takové akce je veřejnosti reálně předložená spolupráce lidí, dětí z různých sociálních kruhů a vrstev = tzv. „boření předsudků a zbytečných bariér“.Podpořte nás