Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Členové Strategické rady regionu Broumovsko na konferenci v Paříži

30. 6. 2022 | Konference k projektu Ruritage v Paříži

Na začátku června jsme se v Paříži v sídle UNESCO zúčastnili závěrečné konference k projektu Ruritage, do kterého jsme zapojeni v roli člena „Rady regionů“ (Board of Regions). RURITAGE je projekt EU, který se zaměřuje na venkovské oblasti a jehož snahou je demonstrovat kulturní a přírodní dědictví jako hnací sílu udržitelného rozvoje. Poukazuje tak na dosud nevyužitý potenciál tohoto dědictví a snaží se zakomponovat jeho hodnoty do výzkumných a inovačních regionálních strategií. Naším cílem je tedy implementace do krajské inovační strategie a začlenění Broumovska do klíčových oblastí rozvoje.

V současné době také hojně diskutujeme se starosty možnosti v oblasti energetiky. Aktuálně lze využít grant Ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, který lze využít na tvorbu dokumentů, organizaci, přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie u budov ve správě jednotlivých obcí. Dalším krokem, který poté může následovat, je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce či dobrovolného svazku obcí.

V neposlední řadě pokračujeme v komunikaci se zaměstnavateli v regionu a společně analyzujeme problémy v oblasti zaměstnanosti a snažíme se najít cesty, jak do regionu přilákat potřebnou pracovní sílu, ať už se jedná o řemeslné či vysokoškolské pozice. Jsme si vědomi, že je to běh na dlouhou trať; narážíme nejen na odlehlost Broumovska od větších měst a center rozvoje, ale i na řadu dalších faktorů, které přílivu pracovních sil, potažmo nových obyvatel brání. V současnosti se region spíše vylidňuje. Věříme však, že zvolíme-li vhodné nástroje a strategie, je možné tento trend zvrátit, nebo alespoň zpomalit.

Kristýna Dyntarová, Strategická rada regionu BroumovskoPodpořte nás