Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Centrum rozvoje charakteru: co je nového?

8. 8. 2022 | Zajímavé novinky má i Centrum rozvoje charakteru.

Jaro bylo ve znamení setkávání všech, kterým na charakteru záleží. V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu II Královéhradeckého kraje se lidé z Centra účastnili konference „Na charakteru záleží“, kde se sešli akademici z českých i zahraničních univerzit a přednášeli převážně učitelům etické výchovy například o tom, co společného mají charakter a kritické myšlení nebo jak se výchova (ne)může podílet na utváření charakteru.

Na konferenci navázalo stejnojmenné sympozium, které se uskutečnilo v broumovském klášteře a na které přijelo mnoho zajímavých hostů z České republiky i Slovenska. Diskutovaly se zde možnosti charakterové výchovy a její posílení ve školním prostředí tak, aby došlo k vyvážení pomyslné trojnožky „vzdělání-kompetence-charakter“, kdy prvním dvěma je dáváno nepoměrně více pozornosti.

Jako reakce na dění ve společnosti Centrum rozvoje charakteru ve spojení s projektem Broumovské diskuse uspořádalo přednášku s následnou diskusí na téma Péče o charakter v míru i válce, kde hledali odpovědi na otázky, např. jak si uchovat lidskost v době války, jak pečovat o lidský charakter a hodnoty, které jsou míro-tvorné, nebo např. co nás učí válka o našem lidství a o míru.

Centrum se také podílelo na tvorbě jedinečné učebnice s interaktivními videi pro střední školy s názvem „Můj charakter“. Učebnice obsahuje deset lekcí, které žáky provedou deseti ctnostmi a vše je podpořeno devíti animovanými videi. V srpnu, konkrétně 25.8.2022, proběhne v Hradci Králové představení učebnice s úvodním workshopem pro veřejnost.

V pozadí nezůstávají ani vztahy se zahraničními organizacemi věnujícím se výchově charakteru. Zakladatelé Centra byli v červnu pozváni do Velké Británie na setkání, které zorganizovalo Jubilee Center for Character and Virtues při Univerzitě v Birminghamu a Centrum rozvoje charakteru se stává jedním ze zakládajících členů Evropské asociace charakterové výchovy.

V současné době Centrum připravuje kurz charakterové výchovy pro učitele a studenty učitelství, který se uskuteční 25.- 27. listopadu 2022 v broumovském klášteře.

Více informací o uskutečněných i připravovaných akcích naleznete na webových stránkách www.cerc.cz.

Alena Horynová, Centrum rozvoje charakteruPodpořte nás