Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Maiwaldova akademie

Vzdělávací instituce, která rozvíjí benediktinský odkaz trvale udržitelného života

Maiwaldova akademie, která byla založena v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem. Jejím mottem je latinské heslo „Ad sapientiam versus“ – směrem k moudrosti – v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.

Koncept udržitelného rozvoje

Hlavním posláním akademie je podporovat u dětí a mládeže tuto odpovědnost, a tím posilovat vědomí o důležitosti svého místa ve světě. Východiskem činnosti je koncept udržitelného rozvoje, který v trochu jiné podobě respektoval již řád benediktinů, zakladatelů broumovského kláštera.

Vztah k životnímu prostředí

Pojem „environmentální“ vnímáme jako oblast, kde se prolínají vztahy k životnímu prostředí, ale také vztahy mezi lidmi a vším živým, co takové prostředí utváří. Čerpáme z odkazu minulosti, interpretujeme kulturní dědictví benediktinského kláštera.

Programy pro školy i veřejnost

Nabízíme rozmanité krátkodobé i pobytové výukové programy pro školní kolektivy i zájemce z řad veřejnosti, ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí. Podporujeme u dětí jejich tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Více informací naleznete na: ma.klasterbroumov.cz


Podpořte nás