Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Centrum rozvoje charakteru

Cílem Centra rozvoje charakteru je tematizovat, kultivovat a posilovat myšlenku celostního formování charakteru.

Centrum chce spojovat všechny, kteří jsou přesvědčeni, že i dnes – a zejména dnes – na charakteru záleží. Slovy Komenského, že je třeba „znát dobré, chtít dobré a konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“. Platí to nejenom ve vzdělávání, ale též v každodenním životě, v politice, v podnikání, v mediích i mezilidských vztazích obecně.

Charakter chápeme jako celistvý soubor rysů či dispozic, které utváří celkový morální profil každého člověka. Proto jako nedílnou součást charakterové výchovy rozumíme nejen rozvoj morálně-volních kompetencí, ale též kritického myšlení. Inspirujeme se u zahraničních institucí s obdobným zaměřením a budujeme síť odborníků i organizací, kterým na charakteru záleží. Pořádáme výchovně-vzdělávací, vědecko-výzkumné a popularizační aktivity pro studenty, učitele i veřejnost. Vyjadřujeme se k aktuálním etickým tématům ve společnosti.

Naše Centrum rozvoje charakteru pracuje od roku 2021 a úzce spolupracuje s univerzitním Centrem etiky a rozvoje charakteru, které vzniklo téhož roku při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Společně využíváme výstupy spolupráce univerzitního centra s Královéhradeckým krajem a vše rámuje provázanost Pedagogické fakulty, kraje a Agentury pro rozvoj Broumovska.

Bližší informace: www.cerc.cz Podpořte nás