Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Máme rádi Broumovsko

​Grantový program prohlubující vztah dětí a mládeže k broumovskému regionu

Program MÁME RÁDI BROUMOVSKO je zaměřen na aktivity spojené s prohlubováním kladného vztahu k regionu Broumovska. Cílovou skupinou jsou nejen děti a mládež, ale i další obyvatelé Broumovska. Program pravidelně podporuje vybrané organizace/instituce, které získají projektový příspěvek na své aktivity vedoucí k cílům programu. Spolu s finanční podporou bývá vybraným skupinám dětí nabídnuta prohlídka broumovského kláštera a zahrady s přednáškou o jejich historii.

Tématické oblasti grantového programu Máme rádi Broumovsko:

1) VLASTIVĚDNÁ – projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží a prohlubování jejich kladného vztahu k regionu Broumovska.

2) KULTURNÍ – projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží, jejich cílem by měla být kulturní aktivita (divadelní představení, komponovaný koncert, hudební představení, literární dílo, výtvarné dílo).

3) SPORTOVNÍ

4) VZDĚLÁVACÍ

5) VOLNÁ

O účast v programu mohou žádat české neziskové organizace (NO) registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, příspěvkové organizace, které ve městě či obci prokazatelně pracují s dětmi minimálně poslední 2 roky a příspěvkové organizace nebo neformální sdružení občanů (zaštítěné fyzickou osobou).Podpořte nás