Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Skalní města ČR

Skalní města - kamenné srdce Evropy

Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou krásou a geomorfologií, ale i nebývalou hustotou, se kterou se v české krajině vyskytují. Celé území severních a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními labyrinty je turisticky mimořádně atraktivní a nemá ve své rozmanitosti srovnání s jinou podobnou oblastí nejen na našem území, ale i v celé Evropě. Ta nejznámější jsou zastoupena na severozápadě rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, severovýchodně od Prahy můžeme navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.

"Pískovcová skalní města ČR" jsou produktem, na jehož vzniku a podpoře se v roce 2016 dohodly Středočeský, Liberecký, Ústecký a Královéhradecký kraj za podpory agentury CzechTourism, které podepsaly memorandum o spolupráci na tomto produktu. Vedením produktu byla pověřena Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s. V únoru 2019 byl zúčastněnými kraji podepsán Dodatek k memorandu, který jeho platnost prodlužuje v nezměněné podobě do 31. 12. 2022.

Produkt si klade za cíl posílení marketingové značky „Pískovcová skalní města České republiky“ a propagaci území do projektu zapojených na domácím i zahraničním trhu. Vše s přihlédnutím na rozprostření návštěvnosti v čase (mimosezona) a potlačení overturismu systémem nabídky méně navštěvovaných oblastí skalních měst. V současné době sdružuje produkt území skalních měst Českého ráje, Českého Švýcarska a Broumovska.

Více informací naleznete na: www.skalnimesta.czPodpořte nás